DELL

 

 

Photography: Yulong Zhou
 Retouching: Chunlong Sun