Childhood

 

 

Photography & Art director: Yulong Zhou

Retouching: Yulong Zhou, Chunlong Sun, Xuhua Su, Xu Peng

Producer: Shuai Shen

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

细节展示

 

 

 

 

 

 

 

 

参考

 

 

幕后花絮