Intel&林丹

 

 

Photography: Yulong Zhou

Retouching: Chunlong Sun